Riva 12.34m

EUR 75,000

Rodman 900

Any reasonable offer considered

Maxum 2700SE

EUR 55,000

Tremlet 46 Open

35,000 ono

Atlantis 47 HT

EUR 250000

Cranchi Giada 29

€ 55,000

Rio Samba

EUR 130,000 ono